Използване

Както е споменато и на първа страница, публикуваните тук снимки са авторски и изключителното им право на собственост, използване и разпространение принадлежи на автора им /вж. Закон за Авторското Право/.

Авторът дава неизключително право на използване и разпространение на публикуваните снимки за лично ползване,  редакционни и комерсиални цели, при следните условия:

– всеки може свободно, без изричното съгласие на автора да разпространява снимките

– всеки може свободно да съхранява, използва, размножава и модифицира снимките

– на всяка (или под всяка) снимка е необходимо да бъде упоменато името на автора, а когато снимката се използва в електронен вид на сайт или друга подобна медия – да се помести линк към настоящият сайт.

– всяко произведение (електронно или печатно), съдържащо настоящите снимки или части от тях, трябва да спазва посочените по-горе правила.

– въпреки, че автора предоставя за свободно използване снимките от този сайт е възможно на тях да са изобразени сгради, местности и хора, които да изискват допълнително разрешение за използване на снимката за конкретна цел (снимки на паметници, скулптури, известни сгради и т.н.) при които самият заснеман обект е авторско произведение или произведение със специален статут. При тези случаи авторът не носи вина при използване на дадените снимки с такива обекти или субекти без разрешение от трети страни и нарушаването на засегнати права.

Ако не сте сигурни при използване на дадена снимка, за дадени цели, попитайте!

Тези условия покриват и допълват общодостъпният лиценз CC Attribution ShareAlike 2.5