Фауната на бургаските езера

Лебеди

Бургаските влажни зони – езера, блата и заливи са един паралелен свят, друг град, град на птици … Град, който не се забелязва, а е нужна само крачка встрани, няколко метра от главната артерия за южното черноморие, за да се пренесете там, за да видите паралелния живот, за да видите паралелната артерия на птиците – Via Pontica.

Там може да откриете това:

Лебеди Ято

Your Comment